Knižnica M. Mišíka Prievidza 2019-06-25T13:20:14+00:00

KNIŽNICA M. MIŠÍKA PRIEVIDZA

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá je súčasťou Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Knižnica je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou.
Knižnično-informačné služby poskytuje vo svojich troch pobočkách:

Pobočka Dom kultúry
Pobočka Zapotôčky
Pobočka Kopanice
Program knižníc

Pobočka Dom kultúry

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Kontakt

Martina Krausková

knihovníčka pobočka Dom kultúry

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov

Otváracie hodiny

PO-ŠT: 10.00 – 17.00 h
PIA: 10.00 – 16.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Zapotôčky

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Galéria

Kontakt

Silvia Kupcová

knihovníčka pobočka Zapotôčky

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov

Otváracie hodiny

PO-ŠT: 10.00 – 17.00 h
PIA: 10.00 – 16.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Kopanice

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi v roku 2018  získala dotáciu  vo výške 1.808,04,- € na obnovu  knižného fondu .

Vďaka projektu „Tvoja knižnica – tvoj svet“, ktorý sme vypracovali a tento následne z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia sa nám podarilo rozšíriť knižný fond o 223 kníh .

Viac ako 15 % všetkých zakúpených kníh sú knihy vydané s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Knižný fond sme obohatili o množstvo noviniek pre všetky vekové kategórie. Zakúpili sme napr.  rozprávkové príbehy pre najmenšie deti, knihy s veľkými písmenkami pre prváčikov, rôzne povesti, rozprávky, poéziu, ale aj dnes tak obľúbenú fantasy literatúru. Nezabudli sme ani na náučnú literatúru a beletriu pre dospelých čitateľov.

Našim cieľom je ponúknuť čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť ich záujem o návštevovanie knižnice.

Modernizácia interiéru knižnice sa realizuje v rámci projektu „Moderná knižnica – vstupná brána k poznatkom“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Milí čitatelia,

upozorňujeme Vás, že tento rok budú všetky pobočky Mestskej knižnice MM v KaSS fungovať v čase prázdnin a letných horúčav v zmenenom režime.

Preto si nezabudnite poznačiť nové výpožičné časy, aby ste si stihli spraviť zásoby knižiek na celé leto, pretože leto bez knižiek nie je nikdy to pravé 🙂

Tento režim bude platiť v čase  24.6. – 31.8.2019.

Kontakt

Mária Ignácová

knihovníčka pobočka Kopanice

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov

Otváracie hodiny

PO-ŠT: 10.00 – 17.00 h
PIA: 10.00 – 16.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Program Knižnice M. Mišíka v Prievidzi –  2019

Organizované podujatia knižnicou pre školské kolektívy