Knižnica M. Mišíka Prievidza2020-09-07T07:27:24+02:00

KNIŽNICA M. MIŠÍKA PRIEVIDZA

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá je súčasťou Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Knižnica je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou.
Knižnično-informačné služby poskytuje vo svojich troch pobočkách:

Pobočka Dom kultúry
Pobočka Zapotôčky
Pobočka Kopanice
Program knižníc

Pobočka Dom kultúry

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Kontakt

Martina Krausková

knihovníčka pobočka Dom kultúry

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Zapotôčky

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Galéria

Kontakt

Silvia Kupcová

knihovníčka pobočka Zapotôčky

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Kopanice

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Modernizácia interiéru Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi

Skvalitňovanie služieb pre verejnosť bolo jedným zo základných  podnetov toho, aby sme sa uchádzali o podporu v grantovej výzve FPU – realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc. V tejto výzve sme sa zaradili medzi úspešných žiadateľov. Projekt  „Moderná knižnica – vstupná brána k poznatkom“ bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sumou 40 000,-€. Získali sme tak finančné prostriedky na nákup nových interiérových prvkov do všetkých troch pobočiek knižnice. Priestor knižníc získal charakter modernejšieho, vzdušného a presvetleného interiéru. Knižnice sme tak pre čitateľskú verejnosť zatraktívnili a poskytli sme deťom aj dospelým čitateľom, miesto ktoré je impulzom pre ich kreativitu a aj osobnostný rast. Hravé, moderné vybavenie je zariadené tak, aby spĺňalo ergonomické a estetické požiadavky a poskytovalo zázemie,  ktoré je pre verejnosť navšetvujúcu knižnicu lákavé.

Modernizáciu interiéru podporil v rámci projektu „Moderná knižnica – vstupná brána k poznatkom“ z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi získala v roku 2019 dotáciu z Fondu na podporu umenia.

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi  získala v roku 2019 dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 1500 € na projekt „Akvizícia knižničného fondu“.

Z dotácie sa do knižnice zakúpilo 205 kníh (náučná literatúra pre deti a mládež, knihy pre dospelých, detské knihy). Viac ako 20% všetkých zakúpených kníh  sú knihy vydané s podporou FPU.

Našim cieľom bolo  obohatiť fond o zaujímavé a žiadané publikácie z aktuálnej ponuky knižného trhu. Týmto krokom sa usilujeme uspokojovať potreby našich čitateľov, ktorí vďaka novej ponuke budú môcť naďalej využívať naše služby. Nákup kníh  podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Milí priatelia, čitatelia a hlavne naši milí súťažiaci. Prinášame Vám VÝSLEDKOVÚ LISTINU súťaže, ktorú sme pre Vás pripravili s p. spisovateľkou Katarínou Mikolášovou a jej pripravovanou knihou Povesti spod Vitoroga / Priče ispod Vitoroga. Veľmi sa tešíme Vašej účasti na súťaži. Svoje práce nám doručilo 55 súťažiacich. Pozorne sme si prečítali, všetky práce a vybrali sme víťazov.

O umiestnení sa rozhodovala nielen kvalita výtvarnej práce, ale aj to, ako korešponduje s textom. Napríklad oblečenie Vitorgy a pod. – čítanie, resp. v tomto prípade počúvanie s porozumením. Tí čo sa nenájdu vo výsledkovej listine, nemusia byť smutní, máme pripravené odmeny pre všetkých zúčastnených. 

Blahoželáme víťazom!!!

Nech sa páči tu sú ocenení:

Výsledková listina : Povesti spod Vitoroga/ Priče ispod Vitoroga

II. kat. ilustrátori

 1. Natália Arvová – ZŠ Energetikov Prievidza;  Dominik Šibal –  ZŠ Energetikov Prievidza
 2. Karolínka Kohajdová – ZŠ Energetikov Prievidza
 3. Karolínka Spišková – ZŠ Rastislavova Prievidza

II. kat. spisovatelia

 1. Rudolf Garaj – ZŠ Energetikov Prievidza; Patrik Studený – ZŠ Energetikov Prievidza
 2. Monika Zorádová – ZŠ Energetikov Prievidza
 3. Radoslava Svitková – ZŠ Dobšinského Prievidza

I. kat. ilustrátori

 1. Sofia Hlinková -ZŠ Mariánska Prievidza; Ester Dobrotová –  ZŠ Mariánska Prievidza
 2. Matúško Kováčik – ZŠ Veľká  okružná Partizánske
 3. Timko Dovičovič – ZŠ Veľká okružná  Partizánske,

I. kat. spisovatelia

 1. Alžbetka Floriánová – ZŠ Veľká okružná Partizánske
 2. Nela Petrášová – ZŠ Mariánska Prievidza
 3. Marko Vozár – ZŠ Mariánska Prievidza

———————————————————————————————————-

 

Kontakt

Mária Ignácová

knihovníčka pobočka Kopanice

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Program Knižnice M. Mišíka v Prievidzi

Organizované podujatia knižnicou pre školské kolektívy