Knižnica M. Mišíka Prievidza2022-07-01T10:11:13+02:00

KNIŽNICA M. MIŠÍKA PRIEVIDZA

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá je súčasťou Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Knižnica je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou.
Knižnično-informačné služby poskytuje vo svojich troch pobočkách:

Pobočka Dom kultúry
Pobočka Zapotôčky
Pobočka Kopanice
Program knižníc

Pobočka Dom kultúry

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Kontakt

Martina Krausková

knihovníčka pobočka Dom kultúry

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Zapotôčky

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Galéria

Kontakt

Silvia Kupcová

knihovníčka pobočka Zapotôčky

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Kopanice

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Dobré knihy do knižnice

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi získala prostredníctvom projektu „Dobré knihy do knižnice“, ktorý z verených zdrojov podporil Fond na podporu umenia, dotáciu vo výške 1785,07€ . Nákupom literatúry sme obohatili knižničný fond o 204 nových knižných titulov a skvalitnili tak poskytované služby. Zároveň sme ponúkli široký výber literatúry pre všetky vekové a záujmové skupiny čitateľov, čím sa zvýšil počet čitateľov a návštevníkov knižnice. Viac ako 20 % všetkých zakúpených kníh je s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Túlavé príbehy regiónu

Návštevy imaginárnych miest, patriacich regiónu, vždy znamenajú vrátiť sa na začiatok. Zakoreniť sa. Nájsť stabilitu. Lebo sme všetkým, čo nás v živote postretlo. Vyrástli sme zo základu, ktorý je v nás. Postupne na neho nabaľujeme nové a nové skúsenosti a zážitky a formujeme sa. Sme všetkými našimi víťazstvami aj pádmi, sme našimi rozchodmi aj stretnutiami a je len na nás, ako to celé dostaneme do výslednej podoby. A na tejto ceste je poznanie komunity faktorom úspechu. “TÚLAVÉ PRÍBEHY REGIÓNU“ pod svoje krídla pojali stretnutia so spisovateľmi, poetmi,  tvorcami kníh, zostavovateľmi a aj spevákmi pochádzajúcimi, či žijúcimi v našom regióne. A týmto sme do jedného celku spojili celý región. Deťom sme tak umožnili zoznámiť sa už v útlom veku s ich príbehmi. Všetko toto má nesporne svoje čaro a fluidum tajomnosti zároveň. Čím viac pekných vecí  zažijeme, tým ľahšie sa nám v budúcnosti bude veriť tomu, že nás pekné veci stretnú znova.

V rámci projektu sme zrealizovali 9 podujatí z toho 7 besied  a 2 tvorivé dielničky. Na všetkých stretnutiach sa zúčastnilo: 126 deti a 60 dospelých.

Podujatia sa uskutočnili v rámci projektu „TÚLAVÉ PRÍBEHY REGIÓNU“, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

„Túlavý braček“ v Prievidzi

Viete, ako sa píše a ilustruje knižka? Deti, ktoré sú čitateľmi našej knižnice, to už vedia na 100%. Začiatkom novembra minulého roku sme sa spojili s pani spisovateľkou Toňou Revajovou. Mimochodom, je to pani spisovateľka, ktorá píše nádherné príbehy pre deti. A práve v novembri usilovne pracovala na novej knižke s názvom “Túlavý braček“. Veľmi sme sa novému knižnému dietku potešili. A boli sme aj veľmi zvedaví, o čom knižka je. Dali sme hlavy dohromady a vymysleli sme súťaž, exkluzívne pre čitateľov našej knižnice. Nastavili sme pravidlá a pustili sa s chuťou do práce spisovateľskej a ilustrátorskej. Deti si vypočuli načítaný úryvok z pripravovanej knihy a ich úlohou bolo príbeh dotvoriť. Do súťaže sa zapojili dve štvrtácke triedy zo ZŠ s MŠ P. Dobšinského a aj druháci zo ZŠ P. J. Šafárika. Práce šikovných detí sme vyhodnotili spolu s pani spisovateľkou a víťazov sme zverejnili 6. decembra.

Medzitým Túlavý braček naberal svoju knižnú podobu. A nastal čas, keď sa „narodil“ a prišiel medzi deti. Novorodencov si treba uctiť a tešiť sa z ich príchodu. A inak to nie je ani teraz. Pripravili sme slávnostné uvítanie knižky Tone Revajovej a ilustrátora Vlada Kráľa do života. Slávnostné podujatie sa uskutoční 23. 5. 2022 o 10,30 h v Galérii Imricha Vysočana. Krstnými rodičmi budú deti, ktoré súťaž vyhrali. Na podujatí nás svojou prítomnosťou poctí aj p. vydavateľka Magdalena Fazekašová, ktorá sa postarala aj o to, aby sa knižka dostala medzi deti. Slávnostné stretnutie a príbeh knihy oživí Patrícia Sopkovičová dramatizovaným čítaním s bábkami.

Milý Túlavý braček, nech sa Ti medzi detskými čitateľmi páči!

Podujatie KNIHY ROZPRÁVAJÚ PRÍBEHY z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prečítané leto 2022

Prečítané leto je tu na to, aby ste si s deťmi cez leto poriadne oddýchli, no zároveň aby sa ich hlavičky neprestali učiť nové veci. Juhu!

Prečítané leto je tu na to, aby sa postavil tomu, čo je vo svete veľmi dobre známe a vedecky podložené, čo sa volá Summer Slide (Prázdninový útlm). Počas deviatich týždňov prázdnin sa detská hlavička utlmí a dochádza k veľkým stratám jazykových a matematických schopností. Toto je pozorované aj u päťročných detí v prípravkách. Deje sa tak preto, že deväť týždňov je pomerne dlhé obdobie, počas ktorého sa z dní vytratí pravidelný prísun podnetov (rozumej: systematická práca v škole a škôlke). Zároveň je však dokázané, že na to, aby nedošlo ku jazykovým stratám postačí máličko: prečítať cez leto 4 až 6 kníh.

A presne preto je tu Prečítané leto: aby sa hlavička učila aj naďalej – no zároveň aby si to vlastne vôbec nevšimla.

Nech sa páči, zastavte sa v našich pobočkách a leto bude prečítané

 

Kontakt

Mária Ignácová

knihovníčka pobočka Kopanice

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h
 

Program Knižnice M. Mišíka v Prievidzi

Organizované podujatia knižnicou pre školské kolektívy