Knižnica M. Mišíka Prievidza2021-01-04T14:08:26+01:00

KNIŽNICA M. MIŠÍKA PRIEVIDZA

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá je súčasťou Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Knižnica je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou.
Knižnično-informačné služby poskytuje vo svojich troch pobočkách:

Pobočka Dom kultúry
Pobočka Zapotôčky
Pobočka Kopanice
Program knižníc

Pobočka Dom kultúry

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Kontakt

Martina Krausková

knihovníčka pobočka Dom kultúry

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Zapotôčky

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Galéria

Kontakt

Silvia Kupcová

knihovníčka pobočka Zapotôčky

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Kopanice

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Modernizácia interiéru Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi

Skvalitňovanie služieb pre verejnosť bolo jedným zo základných  podnetov toho, aby sme sa uchádzali o podporu v grantovej výzve FPU – realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc. V tejto výzve sme sa zaradili medzi úspešných žiadateľov. Projekt  „Moderná knižnica – vstupná brána k poznatkom“ bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sumou 40 000,-€. Získali sme tak finančné prostriedky na nákup nových interiérových prvkov do všetkých troch pobočiek knižnice. Priestor knižníc získal charakter modernejšieho, vzdušného a presvetleného interiéru. Knižnice sme tak pre čitateľskú verejnosť zatraktívnili a poskytli sme deťom aj dospelým čitateľom, miesto ktoré je impulzom pre ich kreativitu a aj osobnostný rast. Hravé, moderné vybavenie je zariadené tak, aby spĺňalo ergonomické a estetické požiadavky a poskytovalo zázemie,  ktoré je pre verejnosť navšetvujúcu knižnicu lákavé.

Modernizáciu interiéru podporil v rámci projektu „Moderná knižnica – vstupná brána k poznatkom“ z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Knihotúry

V mesiaci september sme uskutočnili prvé tri podujatia ako súčasť projektu KNIHOTÚRY, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Navštívili nás spisovateľka Markéta Pilátová a riaditeľka knižnice T. G. Masaryka v Šumperku. Na Slovensku sme vďaka projektu privítali knihu v česko-slovenskej verzii s názvom „Jak bratři Baťové obovali svět – Ako bratia Baťovci obúvali svet“.

V rámci podujatia sme zrealizovali stretnutie detí s Timoteou Vráblovou s názvom “Satelit kultivovaného čitateľa“. Posilnenie vnútornej motivácie na čítanie bolo ústredným motívom stretnutia. Príjemné doobedie sme prežili aj vďaka spolupráci s s BIBIANA – Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY.

A ďalší „Satelit kultivovaného čitateľa“ bol v rukách propagátora dobrého, detského čítania Tibora Hujdiča, alias pána Mrkvičku. Na dvoch stretnutiach, ktoré sme realizovali sme sa ponorili do príbehov z kníh. Prvé bolo organizované na pobočke Kopanice pre deti MŠ s názvom“ Ja nie som tvoja mamička“. Druhé sa realizovalo v pobočke knižnice na Zapotôčkoch pre žiakov štvrtého ročník sa s názvom“ Mráz po chrbte.“

Kontakt

Mária Ignácová

knihovníčka pobočka Kopanice

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 16.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 16.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Program Knižnice M. Mišíka v Prievidzi

Organizované podujatia knižnicou pre školské kolektívy