Knižnica M. Mišíka Prievidza2022-05-17T14:27:57+02:00

KNIŽNICA M. MIŠÍKA PRIEVIDZA

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá je súčasťou Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Knižnica je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou.
Knižnično-informačné služby poskytuje vo svojich troch pobočkách:

Pobočka Dom kultúry
Pobočka Zapotôčky
Pobočka Kopanice
Program knižníc

Pobočka Dom kultúry

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Kontakt

Martina Krausková

knihovníčka pobočka Dom kultúry

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Zapotôčky

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Galéria

Kontakt

Silvia Kupcová

knihovníčka pobočka Zapotôčky

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Kopanice

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Knihotúry

V mesiaci september sme uskutočnili prvé tri podujatia ako súčasť projektu KNIHOTÚRY, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Navštívili nás spisovateľka Markéta Pilátová a riaditeľka knižnice T. G. Masaryka v Šumperku. Na Slovensku sme vďaka projektu privítali knihu v česko-slovenskej verzii s názvom „Jak bratři Baťové obovali svět – Ako bratia Baťovci obúvali svet“.

V rámci podujatia sme zrealizovali stretnutie detí s Timoteou Vráblovou s názvom “Satelit kultivovaného čitateľa“. Posilnenie vnútornej motivácie na čítanie bolo ústredným motívom stretnutia. Príjemné doobedie sme prežili aj vďaka spolupráci s s BIBIANA – Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY.

A ďalší „Satelit kultivovaného čitateľa“ bol v rukách propagátora dobrého, detského čítania Tibora Hujdiča, alias pána Mrkvičku. Na dvoch stretnutiach, ktoré sme realizovali sme sa ponorili do príbehov z kníh. Prvé bolo organizované na pobočke Kopanice pre deti MŠ s názvom“ Ja nie som tvoja mamička“. Druhé sa realizovalo v pobočke knižnice na Zapotôčkoch pre žiakov štvrtého ročník sa s názvom“ Mráz po chrbte.“

„Túlavý braček“ v Prievidzi

Viete, ako sa píše a ilustruje knižka? Deti, ktoré sú čitateľmi našej knižnice, to už vedia na 100%. Začiatkom novembra minulého roku sme sa spojili s pani spisovateľkou Toňou Revajovou. Mimochodom, je to pani spisovateľka, ktorá píše nádherné príbehy pre deti. A práve v novembri usilovne pracovala na novej knižke s názvom “Túlavý braček“. Veľmi sme sa novému knižnému dietku potešili. A boli sme aj veľmi zvedaví, o čom knižka je. Dali sme hlavy dohromady a vymysleli sme súťaž, exkluzívne pre čitateľov našej knižnice. Nastavili sme pravidlá a pustili sa s chuťou do práce spisovateľskej a ilustrátorskej. Deti si vypočuli načítaný úryvok z pripravovanej knihy a ich úlohou bolo príbeh dotvoriť. Do súťaže sa zapojili dve štvrtácke triedy zo ZŠ s MŠ P. Dobšinského a aj druháci zo ZŠ P. J. Šafárika. Práce šikovných detí sme vyhodnotili spolu s pani spisovateľkou a víťazov sme zverejnili 6. decembra.

Medzitým Túlavý braček naberal svoju knižnú podobu. A nastal čas, keď sa „narodil“ a prišiel medzi deti. Novorodencov si treba uctiť a tešiť sa z ich príchodu. A inak to nie je ani teraz. Pripravili sme slávnostné uvítanie knižky Tone Revajovej a ilustrátora Vlada Kráľa do života. Slávnostné podujatie sa uskutoční 23. 5. 2022 o 10,30 h v Galérii Imricha Vysočana. Krstnými rodičmi budú deti, ktoré súťaž vyhrali. Na podujatí nás svojou prítomnosťou poctí aj p. vydavateľka Magdalena Fazekašová, ktorá sa postarala aj o to, aby sa knižka dostala medzi deti. Slávnostné stretnutie a príbeh knihy oživí Patrícia Sopkovičová dramatizovaným čítaním s bábkami.

Milý Túlavý braček, nech sa Ti medzi detskými čitateľmi páči!

 

Kontakt

Mária Ignácová

knihovníčka pobočka Kopanice

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h
 

Program Knižnice M. Mišíka v Prievidzi

Organizované podujatia knižnicou pre školské kolektívy