Knižnica M. Mišíka Prievidza2021-11-25T11:02:59+01:00

KNIŽNICA M. MIŠÍKA PRIEVIDZA

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá je súčasťou Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Knižnica je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou.
Knižnično-informačné služby poskytuje vo svojich troch pobočkách:

Pobočka Dom kultúry
Pobočka Zapotôčky
Pobočka Kopanice
Program knižníc

Pobočka Dom kultúry

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Kontakt

Martina Krausková

knihovníčka pobočka Dom kultúry

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Zapotôčky

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Galéria

Kontakt

Silvia Kupcová

knihovníčka pobočka Zapotôčky

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Kopanice

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Knihotúry

V mesiaci september sme uskutočnili prvé tri podujatia ako súčasť projektu KNIHOTÚRY, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Navštívili nás spisovateľka Markéta Pilátová a riaditeľka knižnice T. G. Masaryka v Šumperku. Na Slovensku sme vďaka projektu privítali knihu v česko-slovenskej verzii s názvom „Jak bratři Baťové obovali svět – Ako bratia Baťovci obúvali svet“.

V rámci podujatia sme zrealizovali stretnutie detí s Timoteou Vráblovou s názvom “Satelit kultivovaného čitateľa“. Posilnenie vnútornej motivácie na čítanie bolo ústredným motívom stretnutia. Príjemné doobedie sme prežili aj vďaka spolupráci s s BIBIANA – Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY.

A ďalší „Satelit kultivovaného čitateľa“ bol v rukách propagátora dobrého, detského čítania Tibora Hujdiča, alias pána Mrkvičku. Na dvoch stretnutiach, ktoré sme realizovali sme sa ponorili do príbehov z kníh. Prvé bolo organizované na pobočke Kopanice pre deti MŠ s názvom“ Ja nie som tvoja mamička“. Druhé sa realizovalo v pobočke knižnice na Zapotôčkoch pre žiakov štvrtého ročník sa s názvom“ Mráz po chrbte.“

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi v roku 2020 prostredníctvom projektu “Dobré knihy pre všetkých“ rozšírila  svoj knižničný fond o zaujímavé knižné novinky v hodnote 3 500 €. Za financie získané z projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, bolo zakúpených 416 kníh rôzneho žánru pre všetky vekové kategórie používateľov (deti, mládež, dospelí čitatelia). Vyše 20% všetkých zakúpených kníh sú knihy vydané s podporou FPU. Hlavným cieľom projektu bolo uspokojiť požiadavky používateľov pravidelným doplňovaním knižničného fondu so širokým tematickým záberom a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice.

Kontakt

Mária Ignácová

knihovníčka pobočka Kopanice

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h
 

Program Knižnice M. Mišíka v Prievidzi

Organizované podujatia knižnicou pre školské kolektívy