Knižnica M. Mišíka Prievidza2022-09-26T11:28:44+02:00

KNIŽNICA M. MIŠÍKA PRIEVIDZA

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá je súčasťou Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Knižnica je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou.
Knižnično-informačné služby poskytuje vo svojich troch pobočkách:

Pobočka Dom kultúry
Pobočka Zapotôčky
Pobočka Kopanice
Program knižníc

Pobočka Dom kultúry

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Kontakt

Martina Krausková

knihovníčka pobočka Dom kultúry

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Zapotôčky

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Galéria

Kontakt

Silvia Kupcová

knihovníčka pobočka Zapotôčky

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h

Pobočka Kopanice

Ponuka služieb

 • Výpožičná služba – absenčná a prezenčná

 • Xeroxová služba

 • Verejný internet (počítačová stanica)

 • Rešeršné služby

 • Ústne faktografické a bibliografické informácie

Dobré knihy do knižnice

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi získala prostredníctvom projektu „Dobré knihy do knižnice“, ktorý z verených zdrojov podporil Fond na podporu umenia, dotáciu vo výške 1785,07€ . Nákupom literatúry sme obohatili knižničný fond o 204 nových knižných titulov a skvalitnili tak poskytované služby. Zároveň sme ponúkli široký výber literatúry pre všetky vekové a záujmové skupiny čitateľov, čím sa zvýšil počet čitateľov a návštevníkov knižnice. Viac ako 20 % všetkých zakúpených kníh je s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Túlavé príbehy regiónu

Návštevy imaginárnych miest, patriacich regiónu, vždy znamenajú vrátiť sa na začiatok. Zakoreniť sa. Nájsť stabilitu. Lebo sme všetkým, čo nás v živote postretlo. Vyrástli sme zo základu, ktorý je v nás. Postupne na neho nabaľujeme nové a nové skúsenosti a zážitky a formujeme sa. Sme všetkými našimi víťazstvami aj pádmi, sme našimi rozchodmi aj stretnutiami a je len na nás, ako to celé dostaneme do výslednej podoby. A na tejto ceste je poznanie komunity faktorom úspechu. “TÚLAVÉ PRÍBEHY REGIÓNU“ pod svoje krídla pojali stretnutia so spisovateľmi, poetmi,  tvorcami kníh, zostavovateľmi a aj spevákmi pochádzajúcimi, či žijúcimi v našom regióne. A týmto sme do jedného celku spojili celý región. Deťom sme tak umožnili zoznámiť sa už v útlom veku s ich príbehmi. Všetko toto má nesporne svoje čaro a fluidum tajomnosti zároveň. Čím viac pekných vecí  zažijeme, tým ľahšie sa nám v budúcnosti bude veriť tomu, že nás pekné veci stretnú znova.

V rámci projektu sme zrealizovali 9 podujatí z toho 7 besied  a 2 tvorivé dielničky. Na všetkých stretnutiach sa zúčastnilo: 126 deti a 60 dospelých.

Podujatia sa uskutočnili v rámci projektu „TÚLAVÉ PRÍBEHY REGIÓNU“, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

„Túlavý braček“ v Prievidzi

Viete, ako sa píše a ilustruje knižka? Deti, ktoré sú čitateľmi našej knižnice, to už vedia na 100%. Začiatkom novembra minulého roku sme sa spojili s pani spisovateľkou Toňou Revajovou. Mimochodom, je to pani spisovateľka, ktorá píše nádherné príbehy pre deti. A práve v novembri usilovne pracovala na novej knižke s názvom “Túlavý braček“. Veľmi sme sa novému knižnému dietku potešili. A boli sme aj veľmi zvedaví, o čom knižka je. Dali sme hlavy dohromady a vymysleli sme súťaž, exkluzívne pre čitateľov našej knižnice. Nastavili sme pravidlá a pustili sa s chuťou do práce spisovateľskej a ilustrátorskej. Deti si vypočuli načítaný úryvok z pripravovanej knihy a ich úlohou bolo príbeh dotvoriť. Do súťaže sa zapojili dve štvrtácke triedy zo ZŠ s MŠ P. Dobšinského a aj druháci zo ZŠ P. J. Šafárika. Práce šikovných detí sme vyhodnotili spolu s pani spisovateľkou a víťazov sme zverejnili 6. decembra.

Medzitým Túlavý braček naberal svoju knižnú podobu. A nastal čas, keď sa „narodil“ a prišiel medzi deti. Novorodencov si treba uctiť a tešiť sa z ich príchodu. A inak to nie je ani teraz. Pripravili sme slávnostné uvítanie knižky Tone Revajovej a ilustrátora Vlada Kráľa do života. Slávnostné podujatie sa uskutoční 23. 5. 2022 o 10,30 h v Galérii Imricha Vysočana. Krstnými rodičmi budú deti, ktoré súťaž vyhrali. Na podujatí nás svojou prítomnosťou poctí aj p. vydavateľka Magdalena Fazekašová, ktorá sa postarala aj o to, aby sa knižka dostala medzi deti. Slávnostné stretnutie a príbeh knihy oživí Patrícia Sopkovičová dramatizovaným čítaním s bábkami.

Milý Túlavý braček, nech sa Ti medzi detskými čitateľmi páči!

Podujatie KNIHY ROZPRÁVAJÚ PRÍBEHY z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Leto a prázdniny sa skončili. Nebuďte preto smutní. Máme tu jeseň a to je obdobie pestré a rozmanité….A knižnica je tu pre vás počas celého roka. Aj školský rok môže byť v knižnici rovnako pestrý a rozmanitý. Deti všetkých vekových skupín ochutnajú a zažijú knižnicu na vlastnej koži na plánovaných podujatiach. Tešíme sa na stretnutie!

Chcete vedieť, ako to je keď „KNIHY ROZPRÁVAJÚ PRÍBEHY“ ….Tak toto zistíme v pobočke knižnice Domu kultúry. Príbehy o tom ako sa ilustruje knižka nám porozpráva a aj nakreslí Miroslav Regitko..
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Čaká na nás svet ilustrácií a smiechu s Adolfim Dudekom. Veselo o ilustrovaní, kreslení a aj maľovaní na pobočke Zapotôčky. Tešíme sa na stretnutie!

 

Kontakt

Mária Ignácová

knihovníčka pobočka Kopanice

Cenník služieb a poplatkov
Cenník služieb a poplatkov
Knižničný a výpožičný poriadok

Otváracie hodiny

PO:  10.00 – 16.00 h
UT:  10.00 – 16.00 h
ST:   10.00 – 17.00 h
ŠT:   10.00 – 16.00 h
PIA: 10.00 – 15.00 h
Obedná prestávka: 12.00 – 12.30 h
 

Program Knižnice M. Mišíka v Prievidzi

Organizované podujatia knižnicou pre školské kolektívy