Výlep plagátov2023-01-31T15:48:34+01:00

VÝLEP PLAGÁTOV

  • Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi realizuje výlep plagátov na 28 výlepných plochách na území mesta Prievidza

  • Príjem plagátov sa realizuje najneskôr DO PONDELKA 15.00 h v Dome kultúry Prievidza na 1. poschodí na propagačnom oddelení (Ulica F. Madvu 11, 971 01  Prievidza).

  • Výlep plagátov sa koná každý týždeň v utorok (v prípade, že na tento deň pripadne sviatok, posúva sa termín výlepu na nasledujúci pracovný deň)

  • Za mimoriadny výlep plagátov mimo termín výlepu sa účtuje príplatok vo výške 120,00 € s DPH

  • Plagáty je možné doručiť osobne alebo poštou (kuriérom)

  • Za výlep plagátov v rámci politickej kampane je samostatný cenník dostupný na propagačnom oddelení KaSS

Umiestnenie plagátovacích plôch na území mesta

1. Dom kultúry – ul. F. Madvu
2. Sklenárstvo – ul. F. Madvu
3. McDonald – Bojnická cesta, kruhový stĺp
4. Tesco, Okay – Nábrežná ul., kruhový stĺp
5. Kinekus – Nábrežná ulica
6. Okružná – Autobusová zástavka – ul. J. Kráľa
7. Magura – ul. M.R. Štefánika
8. Kino Baník – ul. M.R. Štefánika
9. Rampy – Bojnická cesta, železničný prejazd
10. Vysoká škola – ul. A. Hlinku
11. Pri predajni potravín – ul. M. Mišíka, mládež
12. Carpathia – Košovská cesta
13. Rozvoj – Dlhá ulica oproti Rozvoju
14. Dlhá ulica – pri predajni zeleniny – Nábr. Sv. Cyrila
15. Lekáreň – oproti OD Vtáčniku – ul. A. Hlinku
16. Miki bar – ul. Stavbárov
17. Futbalový štadión – Športová ulica
18. Autobusová zástavka – Veľkonecpalská ul.
19. Tržnica Necpaly – Kútovská ulica
20. Lesopark – ul. Energetikov, autob. zástavka
21. Piváreň – Cesta VI. Clementisa
22. ABC Market – ul. K. Novackého
23. Pod orechom – Za depom
24. U Bugyho – ul. J. Červeňa, pri kostole
25. Pošta 6  ul. A. Mišúta
26. Coop Jednota – ul. Ľ. Ondrejova
27. Stánok PNS – ul. J. M. Hurbana
28. Stánok PNS – ul. I. Bukovčana

Kontakt

Propagačné oddelenie KaSS

Cenník výlepu plagátov
Cenník výlepu plagátov

Mapa plagátovacích plôch

Cenník výlepu plagátov

Neváhajte nás kontaktovať,

radi vám poskytneme bližšie podrobnosti o výlepe plagátov na tel. č.: 0904 752 755, 046/541 20 29, alebo e-mailom: info.kasspd@prievidza.sk

propagačné oddelenie KaSS

Cenník výlepu plagátov
Cenník výlepu plagátov

Neváhajte nás kontaktovať,

radi vám poskytneme bližšie podrobnosti o výlepe plagátov na tel.: 0904 752 755, 046/541 20 29, alebo e-mailom: info.kasspd@prievidza.sk

propagačné oddelenie KaSS

Cenník výlepu plagátov