O nás2023-12-05T08:14:18+01:00

O NÁS

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi je príspevkovou organizáciou mesta Prievidza na základe štatútu a zriaďovacej listiny. Má neziskový charakter a organizuje verejné podujatia zamerané na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, zabezpečuje a zohľadňuje potreby a záujmy obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry. Zároveň sa podieľa na rozvíjaní partnerských a priateľských vzťahov mesta Prievidza s inými mestami a obcami v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí.

Naším poslaním je vytvárať spoločensky hodnotné tvorivé kultúrne aktivity, sprístupňovať umelecké hodnoty, vytvárať podmienky pre organizovanie a zabezpečovanie voľnočasových aktivít detí, mládeže, dospelých a seniorov. Organizačne a obsahovo zabezpečovať kultúrne a spoločenské podujatia a výchovno-vzdelávacie podujatia pre všetky vekové a záujmové skupiny občanov, vytváranie podmienok na rôzne kultúrne aktivity, sprostredkovanie umeleckých hodnôt, organizovanie spoločenského života, podporovanie činnosti záujmových krúžkov a útvarov.

Do našej pôsobnosti patrí

 • Dom kultúry Prievidza
 • Kino Baník Prievidza
 • Kultúrny dom Necpaly
 • Kultúrny dom Veľká Lehôtka
 • Kultúrny dom Malá Lehôtka
 • Kultúrny dom Hradec
 • Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi
 • Filmový klub FK’93 Prievidza
 • Galéria Imricha Vysočana
Prenájom priestorov

Zastrešujeme činnosť súborov

 • Divadlo “A” a Divadlo SHANTI Prievidza, o.z.
 • SZ Rozkvet
 • FS Vtáčnik
 • Dychová hudba Prievidžanka
 • SZ Trávniček (KD Malá Lehôtka)
 • SZ Hájik (KD Malá Lehôtka)
 • Malá Polianočka (KD Malá Lehôtka)
 • DFS Sýkorky (KD Veľká Lehôtka)
 • FS Krovinky (KD Veľká Lehôtka)
 • FS Malinovec (KD Veľká Lehôtka)
 • SZ Hrádok (KD Hradec)

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy
Faktúry
Objednávky
Všeobecné informácie
Verejné obstarávanie

Partneri