SÚŤAŽ: „Takto to vidím ja – recenzia poviedky“

2023-04-26T10:53:41+02:0023. novembra 2022|Knižnica|

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi v spolupráci so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou vyhlasujú súťaž „Takto to vidím ja – recenzia poviedky“. Primárnym cieľom súťaže je aktivizácia študentov, zvýšenie ich záujmu o chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, ako aj rozvoj mediálnej výchovy, podpora rozvoja kritického myslenia a tvorivých schopností.

Ciele súťaže dosiahneme prostredníctvom vytvárania video recenzií, diskusiou o nich, ich následným hodnotením, ako aj utváraním vlastného názoru študentov. Účasť v súťaži rozšíri praktické i teoretické vedomosti súťažiacich v oblasti mediálnej výchovy, podporí ich kritické, ale aj tvorivé myslenie.

Súťaž je určená študentom stredných škôl. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo skupiny študentov. Účasť v súťaži je dobrovoľná.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi. Spoluorganizátorom je spisovateľka Katarína Mikolášová, autorka zbierky poviedok s názvom Pozri, ako vyzerá mravčia svadba. Odbornou poradkyňou je Mgr. Timotea Vráblová, PhD. – vedecká pracovníčka Ústavu slovenskej literatúry SAV.

O víťazoch súťaže rozhodne porota zložená zo zástupcov organizátorov.

Na autorov troch naj video recenzií a „Recenzie sympaťáčky“ čakajú knižné poukážky a tiež odmeny v podobe školských potrieb a kníh.

Súťaž sa začína 20. 11. 2022 na webovej a fb stránke knižnice, fb stránke knihy Pozri, ako vyzerá mravčia svadba, tiež na webovej a fb stránke Katarína Mikolášová autorka.

Video recenzie treba zaslať do 11. 1. 2023. Na knižničnom fb ich uverejníme do 16. 1. 2023. Lajky pre video recenziu s diváckou cenou „Recenzia sympaťáčka“ budeme počítať do 18. 1. 2023.

Slávnostné vyhodnotenie s workshopom sa uskutoční 8. 2. 2023. Zmena termínu slávnostného vyhodnotenia vyhradená!

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.