Uzatvorenie KaSS z dôvodu BOZP

2020-06-26T16:49:34+02:0026. júna 2020|Oznamy|

Kultúrne a spoločenské stredisko oznamuje, že dňa 2. júla 2020 budú z dôvodu školenia o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi zatvorené všetky zariadenia, ktoré má v správe, a to:

 

Dom kultúry Prievidza, Ul. F. Madvu 11

 

Kultúrny dom Necpaly, Na Záhumní 2

Kultúrny dom Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 51

Kultúrny dom Veľká Lehôtka , Ul. Podhorská 79

Kultúrny dom Hradec, Ul. 1. mája 17

 

Knižnica M. Mišíka, pobočka DK, Ul. F Madvu 11

Knižnica M. Mišíka, pobočka Zapotôčky, budova ZŠ, Ul. P. Dobšinského 5

Knižnica M. Mišíka, pobočka Kopanice, budova CVČ Spektrum, Ul. K. Novackého 14

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Mgr. Dana Horná

riaditeľka KaSS Prievidza