Preventívne opatrenia predchádzajúce vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19

2020-03-10T10:49:31+01:0010. marca 2020|Oznamy|

Kultúrne a spoločenské stredisko, v termíne od  10.3.2020 do 31.3.2020, ruší všetky kultúrne a spoločenské akcie ako aj podujatia a akcie menšieho charakteru vo všetkých zariadeniach, ktoré má v správe, a to:

 

Dom kultúry Prievidza, Ul. F. Madvu 11

 

Kultúrny dom Necpaly, Na Záhumní 2

Kultúrny dom Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 51

Kultúrny dom Veľká Lehôtka , Ul. Podhorská 79

Kultúrny dom Hradec, Ul. 1. mája 17

 

Knižnica M. Mišíka, pobočka DK, Ul. F Madvu 11

Knižnica M. Mišíka, pobočka Zapotôčky, budova ZŠ, Ul. P. Dobšinského 5

Knižnica M. Mišíka, pobočka Kopanice, budova CVČ Spektrum, Ul. K. Novackého 14

 

Kino Baník Prievidza, Ul. M.R. Štefánika 1

 

Opatrenie na predchádzanie  vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 realizujeme v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie  spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 vzhľadom k tomu, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje vysoké riziko  ďalšieho šírenia tohto ochorenia.

 

 

Kultúrne a spoločenské stredisko  ruší všetky kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré boli plánované do 31.3.2020,  s výnimkou predstavenia RND „Mužské oddelenie“, ktoré sa presúva na neskorší termín. Vstupenky zostávajú v platnosti. O náhradnom termíne budeme našich klientov, po dohode s RND, včas informovať.

 

Zakúpené vstupenky na ostatné zrušené podujatia je možné vrátiť v pokladni Domu kultúry, Ul. F. Madvu 11, v pracovných dňoch, v čase od 07.00 do 12.00 hod a od 12.30 – 18.00 hod,  avšak až po termíne ukončenia predbežných opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, t.j. od  1.apríla 2020.

Ďakujeme za porozumenie.

Mgr. Dana Horná
riaditeľka KaSS